Angličtina so zameraním na telefonovanie

Určenie 

Kurz je určený pre všetkých, ktorí vo svojej práci často využívajú telefonovanie. Sú to predovšetkým pracovníci call centier a help deskov, ktorí pomocou telefonických hovorov riešia rôzne problémy, ale vhodný je pre každého, kto v práci využíva telefón a potrebuje komunikovať anglicky. Znalosť všeobecnej angličtiny by mala byť minimálne na úrovni stredne pokročilý (Intermediate), B2 podľa európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Cieľ

Rozšírenie slovnej zásoby o oblasť telefonovania podľa nižšie uvedeného obsahu a nácvik reálnych dialógov, nácvik posluchu s cieľom zlepšenia porozumenia počutého slova pri telefonickom rozhovore.

Osnova

1. Základy telefonovania 1. Telephoning basics
2. Výmena a potvrdenie informácií 2. Exchanging and checking information
3. Zanechanie a prevzatie odkazu 3. Leaving and taking messages
4. Dohodnutie a potvrdenie stretnutí, akcií 4. Making and confirming arrangements
5. Podávanie sťažností a zaoberanie sa nimi 5. Making and dealing with complaints
6. Podávanie návrhov a reagovanie na návrhy 6. Making and reacting to proposals