Preklady a tlmočenie

Prekladateľské a tlmočnícke služby zabezpečujeme spolu s tímom kvalifikovaných a skúsených prekladateľov a tlmočníkov. 

Kladieme dôraz na kvalitu, rýchlosť a flexibilitu poskytovaných služieb.

Cenová ponuka
Obyčajný preklad Cena za 1 NS (1800 znakov vrátane medzier) EUR 12,00 bez DPH
Úradný (oficiálne overený) preklad Cena za 1 normostranu (1800 znakov vrátane medzier) EUR 18,00 bez DPH
Úradné overenie prekladu a korektúra prekladu, proofreading* Cena za 1 normostranu (1800 znakov vrátane medzier) EUR 6,00 bez DPH

*overenie a korektúra prekladu "native speakerom" (proofreading), ktorý vyhotovil iný prekladateľ pre zákazníka a zákazník ho potrebuje 

mať overený alebo sa vyžaduje proofreading, aby bol preklad do anglického jazyka perfektný.

Ponuka platí pre jazyky: anglický a nemecký

U ostatných jazykov cena dohodou.