Jazykové kurzy

Výučba

V našich jazykových kurzoch sa kladie dôraz predovšetkým na hovorovú stránku jazyka a v maximálnej miere sa využívajú situačné dialógy (z bežného života ako aj situácie na pracovisku). Lektori majú k dispozícii moderné učebnice s učiteľskými príručkami, kde je podrobný rozpis jednotlivých lekcií s metodikou výučby. 

V každom kurze sa rozvíjajú všetky štyri zručnosti - hovorenie, písanie, posluch aj čítanie, pričom sa dôraz kladie hlavne na ROZPRÁVANIE.

Ponuka jazykových kurzov

  • Všeobecné jazykové kurzy pre deti a mládež a dospelých. Vybrať si môžete anglický, nemecký, francúzsky, ruský, talianský, španielský jazyk, srbský, ukrajinský, poľský a slovenčinu ako cudzí jazyk (pre cudzincov). Jazykové kurzy sú rozdelné do 6 stupňov podľa Európskeho referenčného rámcu. 
  • Konverzačné jazykové kurzy pre deti a mládež a dospelých. 
  • Jazykové kurzy šité na mieru pripravujeme podľa požiadavkov zákazníka, kde je vopred dohodnutý rozsah, počet vyučovacích hodín, ktoré majú byť týždenne odučené, dni, čas a miesto konania. 
  • Odborné jazykové kurzy. Angličtina priamo v praxi. Naučte sa komunikovať profesionálne v cudzom jazyku. Ponúkame vám angličtinu v praxi so zameraním na:

Tip! Nechajte si od nás zadarmo vypracovať test vašej úrovne anglického alebo nemeckého jazyka. 

Chcem si vyskúšať online test ZDARMA!

Jazyky, ktoré vás naučíme

Lang Bg